Przejdź do stopki

Krynickie Stowarzyszenie Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf

Krynickie Stowarzyszenie Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf

Treść

KRS: 000037110     REGON: 121 140 97 06     NIP: 734-347-28-31

ul. św. Włodzimierza 10
33-380 Krynica-Zdrój
tel: 606 274 867
fax.18 471 6067
e-mail: iza.micek@onet.eu
www.krynica-bsa.cba.pl


Cele statutowe

1. Celem stowarzyszenia jest:
a. wspieranie, utrwalanie i rozwijanie przyjacielskich kontaktów z miastem partnerskim Bad Sooden-Allendorf,
b. rozwój kontaktów kulturalnych, turystycznych i sportowych, a zarazem wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia międzynarodowego,
c. popieranie i pielęgnowanie osobistych kontaktów z obywatelami zaprzyjaźnionego miasta Bad Sooden-Allendorf, a w szczególności wspieranie wymiany młodzieży,
d. rozwijanie postawy tolerancji w duchu neutralności światopoglądowej, politycznej i wyznaniowej,
e. nawiązanie bezpośredniej współpracy z organizacjami o podobnych celach i charakterze działalności, w szczególności działającymi w miastach partnerskich Krynicy-Zdroju,
f. promocja Gminy Krynica - Zdrój i Sądecczyzny oraz popularyzacja wiedzy na temat ich historii i współczesności,
g. współpraca w zakresie działań mających na względzie ochronę środowiska i walorów krajobrazowych.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. bezpośrednie kontakty z władzami i organizacjami miasta partnerskiego, przedstawicielami władz samorządowych i jego mieszkańcami,
b. organizowanie i prowadzenie  wymiany młodzieży,
c. promowanie i rozwijanie indywidualnych kontaktów mieszkańców Gminy Krynica-Zdrój i Sądecczyzny z mieszkańcami Bad Sooden-Allendorf, organizowanie wspólnych imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i artystycznych, organizowanie wspólnych wystaw, odczytów, seminariów, kursów językowych i innych, mających na celu przybliżenie mieszkańcom miast partnerskich kultury i tradycji partnerów, działalność wydawniczą popularyzującą wiedzę na temat Gminy Krynica-Zdrój i Sądecczyzny oraz miasta partnerskiego Bad Sooden-Allendorf.


Zakres działalności

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą


Zarząd

Izabela Micek - prezes
Henryk Czarny - wiceprezes                       
Małgorzata Rusnak - sekretarz
Ewa Bernacka - skarbnik
Krystyna Michalak - członek zarządu


Najważniejsze osiągnięcia

5- lecie partnerstwa miast Krynica-Zdrój-Bad  Sooden-Allendorf i Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf

Po podpisaniu umowy partnerskiej o partnerstwie miast Krynica – Zdrój - Bad Sooden -Allendorf: w Bad Sooden-Allendorf 21.05.2010 r., a w Krynicy-Zdroju 27.08.2010 r. przez Burmistrzów Emila Bodzionego i Franka Hixa, 12.10.2010r. powstało Krynickie Stowarzyszenie  Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf. Nasze Stowarzyszenie nawiązało ścisłą współpracę z mieszkańcami Bad Sooden Allendorf i w ramach wzajemnych wizyt, zarówno młodzieży jak osób starszych, staraliśmy się zaprezentować nasze miasta z jak najlepszej strony.
Przez prawie pięć lat naszej działalności partnerzy z Niemiec zwiedzili Krynicę-Zdrój, okolice i wiele innych miejscowości w naszym regionie, poznali naszą kulturę, obyczaje i tradycje. Odwiedzali muzea, galerie, obiekty sanatoryjne, rozlewnie wód mineralnych. Nawiązali współpracę z różnymi środowiskami zawodowymi jak nauczycieli, strażaków, hotelarzy. A my, w ramach rewizyt, poznaliśmy bogatą tradycję Bad Sooden-Allendorf, jego przepiękną architekturę, zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc. Jednocześnie staraliśmy się zaprezentować mieszkańcom BSA nasze rękodzieło, wyroby regionalne, rozdaliśmy tysiące folderów i albumów o Krynicy-Zdroju i Małopolsce. Organizowaliśmy wystawy malarstwa i rzeźby krynickich twórców oraz koncerty Orkiestry Zdrojowej.
Wszystkie w/w działania wiązały się z ogromem prac, jak i nakładów finansowych.
Oprócz środków własnych, otrzymywaliśmy dotację z Urzędu z Marszałkowskiego i Urzędu Gminy.

ZESTAWIENIE spotkań i projektów
L.P DATA PROJEKT
1. 21.05.2010 r. Wizyta partnerska Delegacji z Krynicy -Zdroju w Bad Sooden-Allendorf
Podpisanie umowy ,,partnerstwa miast’’ w Bad Sooden-Alllendorf
2.  27.08.2010 r. Rewizyta Gości z Bad Sooden-Allendorf
Podpisanie umowy partnerskiej w Krynicy-Zdroju
3.  27.12.2010 r. - 02.01.2011 r. Wizyta noworoczna Gości z Niemiec w ramach projektu: „Poznajmy się”
4.  10 - 14.06. 2011 r. Rewizyta w Niemczech – Brunnenfest
- promocja wody mineralnej Kryniczanka
- prezentacja rzeźby i wyrobów w drewnie
5.  29.06.- 10.07.2011 r. Pobyt harcerzy z Niemiec – wspólne działania integracyjne - wymiana doświadczeń
6.  16 - 21.08. 2012 r. Dożynki w Bad Sooden-Allendorf
- promocja Krynicy i wyrobów regionalnych
7.  27.12.2012 r. - 02.01.2013 r. Pobyt gości z BSA. W ramach projektu: „Śladami Łemkowszczyzny” zwiedzanie Muzeum Nikifora, architektury cerkiewnej, stadniny koni huculskich w Regetowie.
8.  17 - 21.05. 2013 r. I Edycja Projektu „Partnerstwo Zdrojów” w Bad Sooden-Allendorf
- cykl koncertów Orkiestry Zdrojowej
- wystawa malarstwa Wiesława Ciągło
- iluminacja świetlna godła Małopolski
9.  22 - 29.08. 2014 r. II  Edycja Projektu  „Partnerstwo Zdrojów” w Krynicy-Zdroju
- udział w Gminnych Dożynkach w Tyliczu
- zwiedzanie Muszyny i Uzdrowiska Wysowa
- wydanie publikacji „ Wyroby regionalne Gminy Krynica-Zdrój”
10. 04.07.08.07.2015 5-lecie partnerstwa miast- projekt ,,Nasz Region-Nasza Kultura.- real. w  Bad Sooden-Allendorf. Celem Przedsięwzięcia jest:
uczestniczenie w obchodach piątej rocznicy zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy miastami Krynica-Zdrój i Bad Sooden-Allendorf, udział w uroczystości nadania imienia ,,Park Krynica-Zdrój” skwerowi nad ,,Łabędzim Stawem” w Bad Sooden-Allendorf (04.07.2015r. oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego Małopolski, w szczególności Sądecczyzny i Krynicy-Zdroju za granicą.
Ponadto:
- współorganizowano  wymiany  młodzieży  pomiędzy PG Krynica-Zdrój i Anne - Frank Schule z Eschwege oraz Renanusschule z Bad Sooden-Allendorf: ob. spotkanie XII w Krynicy-Zdroju;
Temat: Śladami Jana Kiepury. (07.06.-16.06.2015)
- organizowano różne  imprezy integracyjnych dla członków stowarzyszenia,
- Wydano kalendarz partnerski i katalog wyrobów regionalnych gminy Krynica-Zdrój.
Mając na uwadze duże zaangażowanie członków naszego stowarzyszenia, strony partnerskiej, a także, coraz to liczniejszy udział Kryniczan, mieszkańców gminy i innych miejscowości naszego regionu, pragniemy dalej rozwijać współpracę i wspólnie realizować nowe projekty.
- medal ,,Polonia Minor” - nagroda przyznawana przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski http://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/25-lat-wspolpracy-polskoniemieckiej
- XIII spotkania w Niemczech w dniach 17.05.-27.05.2016 - projekt Przezwyciężamy granice poprzez muzykę, taniec i teatr realizowany w Niemczech w szkołach partnerskich w Eschwege: Anne-Frank-Schule i w Bad Sooden-Allendorf; Rhenanus Schule.