Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Odkryj Tylicz"

Treść

KRS: 00 00 53 03 95     REGON: 361 076 710     NIP: 734-353-07-12

ul. Rynek 1
33-383 Tylicz
tel. 512 12 15 00
e-mail: odkryjtylicz@gmail.com, ubabcimili@onet.pl
www.odkryjtylicz.pl
facebook: www.facebook.com/odkryjtylicz

 

Cele statutowe

a/organizacja obchodów  i różnych jubileuszów  miejscowości Tylicz,
b/ochrona istniejących zabytków architektury, sztuki ludowej, przyrody i innych,
c/prowadzenie badań nad historią i kulturą regionu i miejscowości Tylicz,
d/ wspieranie twórczości ludowej,
e/popularyzacja wiedzy o Tyliczu,
f/patronat nad działalnością zespołów artystycznych na terenie Tylicza,
g/współdziałanie z władzami administracyjnymi, samorządowymi oraz instytucjami
i organizacjami społecznymi,
h/reprezentowanie potrzeb i zainteresowań społeczeństwa Tylicza,
i/pozyskiwanie sponsorów na działania związane z rozwojem Tylicza,
j/rozwój turystyki w miejscowości Tylicz i promocja turystyczna regionu,
k/promocja miejscowości w mediach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych,
l/wspieranie działań na rzecz rozwoju lokalnej turystyki i rozbudowy: nowych szlaków turystycznych, placów zabaw, infrastruktury kulturalnej jak dom kultury i amfiteatr, infrastruktury sportowej jak ścieżki rowerowe, boiska , trasy biegowe narciarskie, korty tenisowe i wyciągi narciarskie,
m/wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Zakres działalności

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Zarząd

Karakuła Jerzy - prezes
Kieblesz Janusz - wiceprezes
Smoleń Piotr - wiceprezes
Molenda Janisz Ewa - sekretarz
Jarzębak Tadeusz - skarbnik

 

Najważniejsze osiągnięcia

Założenie i prowadzenie Dziecięcego Zespołu Regionalnego "Małe Pogranicze" liczącego ok. 60 dzieci
Założenie i prowadzenie Akademii Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży liczącej ok. 50 dzieci