Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna

Treść

KRS: 00 00 09 49 01     REGON: 492 824 228     NIP: 734 29 24 805

ul. Zdrojowa 4/2
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 18 471 61 05
e-mail: biuro@kot.org.pl
www.krynica.org.pl

Cele statutowe

1.  Integracja  społeczności  lokalnej  głównie  jednostek  samorządu  lokalnego,  branży  turystycznej
oraz stowarzyszeń działających w sferze turystyki.
2.  Tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych.
3.  Promocja turystyczna.
4.  Gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych.
5. Wspieranie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej.
6.  Wspieranie rozwoju lokalnej turystyki.
7. Inicjowanie,  opiniowanie  a  także  wspieranie  planów  rozwoju  i  modernizacji  infrastruktury
turystycznej.
8. Podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych.
9. Doskonalenie kadr turystycznych.
10. Prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki.
11. Inicjowanie działań w celu stworzenia poprawy infrastruktury okołoturystycznej.

 

Zakres działalności

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo

 

Zarząd

Bogdan Kałucki - prezes
Jakub Laurosiewicz – wiceprezes
Anna Michalik – wiceprezes

 

Najważniejsze osiągnięcia:

1. Organizacja 5 Festiwali Piosenki Turystycznej.
2. Wydruk ok. 300 tysięcy szt. różnego rodzaju publikacji promujących turystyczne walory naszego regionu (mapki, mapy, przewodniki, ulotki).
3. Uczestnictwo w kilkudziesięciu imprezach targowych w kraju i za granicą promujących nasz region.
4. Organizacja 3 spotkań "Braci Turystycznej" integrującą lokalną branżę.
5. Prowadzenie portalu turystycznego www.krynica.org.pl.
6. Wprowadzenie dla członków stowarzyszenia i ich rodzin najlepszego w naszym regionie pracowniczego ubezpieczenia grupowego na życie.

 

Plany:

Dalsza skuteczna promocja naszego regionu poprzez uczestnictwo w targach, prowadzenie portalu turystycznego i druk publikacji.