Przejdź do stopki

Uczniowski Klub Sportowy "Arcus" Krynica

Uczniowski Klub Sportowy

Treść

REGON 492 730 237    NIP  734 28 76 996    KRS: Powiatowy rejestr stowarzyszeń

ul. Nadbrzeżna 3
33-380 Krynica-Zdrój
e-mail: jarekjarzab@gmail.com
http://www.tkd.krynica.pl
facebook: Arcus Krynica

 

Cele statutowe:

1. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej wśród członków klubu oraz w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na trenie swojego działania.
3. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe, sprzętowe i kadrowe.
4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków klubu ora dzieci i młodzieży szkolnej.
5. Uczestniczenie w imprezach sportowych.
6. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego dla członków klubu.

 

Zakres działalności:

Wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Zarząd:

Jarosław Jarząb - prezes
Bartłomiej Cabal - wicerezes
Marek Domagała - księgowy

 

Najważniejsze osiągnięcia:

Organizacja Pucharu Polski 16-18.10.2015, przeprowadzenie zawodów 18 edyci  Miedzynarodowych Mistrzostw Małopolski, 9 edycji Pucharu Arcusa, zorganizowanie 26 wakacyjnych obozów sportowych. Wychowanie 6 Mistrzów Polski oraz ponad 12 medalistów Mistrzostw Polski.

 

Plany:

Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych, rywalizacja w systemie sportu młodzieżowego, orgaznizacja kursów i szkoleń, obozów sportowych.