Przejdź do stopki

Stowarzyszenie „Aktywną Bądź”

Treść

KRS: 00 00 29 55 47     REGON: 120 644 457     NIP: 734 33 08 480

ul.Źródlana 23
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 604 587 498
e-mail: szczotka_a@wp.pl

Cele statutowe

1. Dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku dojrzałym.
2. Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości.
3. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości.
4. Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi w średnim i starszym wieku.
5. Umożliwianie i ułatwianie dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki.
6. Wspieranie kobiet w okresie menopauzy.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia.
8. Popieranie, prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących problematyki ludzi w wieku dojrzałym.
9.Propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzynarodowych.
10. Propagowanie i popieranie przedsiębiorczości wśród ludzi w wieku dojrzałym.
11. Przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi  dojrzałych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju.
12. Propagowanie tradycji lokalnych i regionalnych.

 

Zakres działalności

Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Zarząd

Agnieszka Szczotka – Prezes
Stanisława Kapera  – Wiceprezes 
Zofia Robotycka - Wiceprezes
Alina Dymnicka-Jaśkiewicz - Członek Zarządu
Małgorzata Romańska - Skarbnik
Maria Jurek - Sekretarz              

 

Najważniejsze osiągnięcia

1. Aktywizacja członków do wspólnego działania – regularne spotkania 2 razy w miesiącu. Podczas spotkań samokształcenie na tematy historyczne, zdrowotne, dietetyczne, turystyczne i inne.
2. Aktywne spędzanie czasu – cotygodniowa gimnastyka dla seniorek, udział w  ćwiczeniach Tai-Chi, wspólne wyjścia turystyczne w góry, nordic walking.
3. Organizacja warsztatów „Warsztaty Rękodzieła łączą środowiska i pokolenia”  dla seniorów i dzieci.
4. Coroczne spotkania z okazji Dnia Kobiet w górach (wyjścia turystyczne).
5. Organizacja wspólnych wyjazdów do teatru, opery, oraz wyjazdów turystycznych – różne regiony kraju i zagranica.
6. Udział w spotkaniach z seniorami słowackimi wraz ze Związkiem Emerytów i Rencistów.
7. Pomoc osobom potrzebującym – zarówno członkom jak i innym osobom – pomoc finansowa i organizacyjna – zakupy, sprzątanie itp., pomoc Rodaczce we Lwowie.
8. Udział w Kweście na rzecz konserwacji nagrobków na krynickim cmentarzu.
9. Współpraca z organizacjami na terenie gminy Krynica-Zdrój i z terenu Małopolski.