Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Miłośników Krynicy

Treść

REGON: 366668467        NIP: 7343546819

ul. L. Nowatorskiego 1
33-380 Krynica-Zdrój
tel: 18 471 22-03
e-mail: stowarzyszenie.smk@wp.pl


Cele statutowe

1) skupianie osób fizycznych i prawnych do wspólnego działania na rzecz miasta i regionu,

2) organizowanie odczytów, wykładów i pogadanek o Krynicy i regionie,

3) prowadzenie programów promujących tolerancję, dialog międzynarodowy, wymianę i współpracę  seniorów, międzypokoleniową,

4) działalność informacyjną, promocyjną, w tym działalność wydawnicza; wydawanie materiałów, nagrań, folderów, publikacji, kalendarzy związanych z działalnością regulaminową,

5) badanie i dokumentowanie zjawisk społecznych, należących do obszarów kultury i tradycji,

6) przygotowanie i wydawanie publikacji: roczników, przewodników, biuletynów, folderów i innych wydawnictw o tematyce krynickiej i regionalnej,

7) urządzanie wystaw ilustrujących różne okresy przeszłości miasta i jego rozwoju, postaci mających wpływ na rozwój miasta, regionu lub innych tematów powiązanych z historią miasta,

8) opiekę nad zabytkami, pamiątkami i miejscami pamięci narodowej, lokalnej,

9) organizowanie spotkań, seminariów, wystaw, koncertów i prezentacji programów edukacyjnych oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji kultury regionalnej,

10) składanie wniosków i memoriałów odnośnie spraw objętych regulaminową działalnością Stowarzyszenia,

11) pozyskiwanie funduszy na działalność, prowadzenie kampanii społeczno-kulturalnych,

12) prowadzenie szkoleń, warsztatów, spotkań podnoszących wiedzę społeczną,

13) współpracę partnerską oraz możliwość zrzeszania się z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami kultury, lokalnymi grupami działania itp.

14) edukację permanentną,

15) prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące miasta Krynicy-Zdroju i regionu.

 

Zakres działalności
Edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, edukacja obywatelska i historyczna


Zarząd
Agata Jarosz - prezes zarządu
Tomasz Walczyk - wiceprezes zarządu
Magdalena Krzeszowska - sekretarz  
Jan Boligłowa - skarbnik
Władysław Sady - członek


Najważniejsze osiągnięcia
1. Przekazanie Bibliotece Publicznej przez prywatnego właściciela pamiątkowej księgi na temat statku „Krynica”
2. Prowadzenie cyklicznych spotkań pasjonatów historii Krynicy (raz w miesiącu) pn. „Pogaduchy o Krynicy” (nieformalnie od trzech lat).
3. Przeprowadzenie prezentacji i wykładu nt. „Historii krynickich zakładów fotograficznych” przez jednego z członków Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi forum miłośników historii Krynicy; www.krynica2016.fora.pl.
5. Przygotowanie artykułów nt. historii Krynicy w czasopiśmie „Krynickie Zdroje”.


Plany
1. Opracowanie  i wydanie publikacji związanej z historią Krynicy pt. „Kufry Kryniczan – w poszukiwaniu źródeł tożsamości”, w partnerstwie z Biblioteką Publiczną w Krynicy- Zdroju.
2. Gromadzenie materiałów do Krynickiego Słownika Biograficznego.
3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych, wybranie nazwisk osób zasłużonych dla rozwoju Krynicy- Zdroju  i stworzenie regulaminu dla umieszczenia tych nazwisk na pamiątkowych medalionach w obrębie krynickiego Deptaka.
4. Zakończenie prac związanych z umieszczeniem tablicy upamiętniającej dr Henryka Ebersa na grobowcu rodzinnym na cmentarzu  Rakowickim w Krakowie .
5. Pozyskiwanie materiałów archiwalnych dotyczących historii Krynicy, jej mieszańców, dokumentów, pamiątek.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2017-2021 w formacie doc>>
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok w formacie doc>>