Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Beskidy

Treść

KRS: 0000520589               REGON:  123198076          NIP: 7343526998

 

ul. Kraszewskiego 187a
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 501684204
e-mail: biuro@ibeskidy.pl

 

Cele statutowe

1. Kreowanie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych,
2. Wspieranie rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego,
3. Działania na rzecz integracji z krajami unii europejskiej,
4. Popularyzowanie planowania strategicznego w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach,
5. Popularyzowanie innowacyjności w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach,
6. Popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju,
7. Popularyzowanie idei partnerstwa,
8. Popularyzowanie nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacji,
9. Rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego,
10. Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wszelkich szczebli,
11. Popieranie działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i oświatowej oraz przenoszenie doświadczeń w dziedzinie rozwoju regionalnego pomiędzy organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
12. Wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc grupom defaworyzowanym,
13. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy,
14. Organizowanie wypraw i prac badawczych,
15. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
16. Wspieranie grup wykluczonych społecznie, pomaganie osobom w trudnej sytuacji,
17. Ochrona środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii,
18. Wspieranie inicjatyw oddolnych,
19. Działania na rzecz osób starszych.

 

Zakres działalności

Rynek pracy i ekonomia społeczna, edukacja obywatelska

 

Zarząd działalności

Monika Rapacz - prezes