Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy-Zdroju

Treść

KRS: 0000039250               REGON:  850240275          NIP: 8730020485

 

ul. Czarny Potok 3
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 797454629
e-mail: barbaragom@poczta.onet.pl

 

Cele statutowe

1.Pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości

2. Troska o realizację  w życiu  społecznym  Karty Praw Rodziny  ogłoszonej przez Stolicę Apostolska  w 1983r.

3. Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia  oraz o właściwe warunki  jego rozwoju

4. Praca wychowawcza na rzecz  dzieci i młodzieży

5. Podejmowanie inicjatyw politycznych , społecznych i gospodarczych  mających  na celu  wszechstronna  pomoc rodzinie

 

Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Zarząd działalności

Barbara Gomółka - prezes

Michalina Hopej - sekretarz

Helena Motyka - skarbnik

 

Najważniejsze osiągnięcia

1.Organizacja Festynów parafialnych na rzecz  rodzin .

2. Rozprowadzanie  darów  z  banku żuwności wśród rodzin  ubogich.

3. Organizowanie Szkoły dla Rodziców  I i II Stopnia .  

4. Organizacja corocznych wycieczek krajoznawczych  dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  w okresie wakacyjnym .

5. Organizacja ognisk  integracyjnych dla seniorów.

6.Organizacja  zawodów  narciarskich biegowych  dla dzieci  przedszkolnych  i szkolnych .

7.Organizacja konkursów wiedzy  z różnych dziedzin dla dzieci  szkolnych .

8.Organizacja  wyjazdów do teatru  dla  rodzin 
 

Plany

1. Zorganizowanie  Szkoły dla Rodziców  III Stopnia - wychowanie nastolatków

2. Dalsze  organizowanie  wycieczek  krajoznawczych w okresie wakacji  dla dzieci w wieku szkoły podstawowej

3. Działalność na rzecz  ochrony życia poczętego

4. Zorganizowanie imprezy  integracyjnej dla rodzin  wielopokoleniowych  dzieci - rodzice-dziadkowie