Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Ogrodowe "Równie"

Treść

KRS: 0000569220               REGON:  36212467             NIP: 7343533337

 

Ul. Kraszewskiego 18
33-380 Krynica - Zdrój

 

Cele statutowe

1. zapewnienie członkom stowarzyszenia i ich rodzinom aktywnego wypoczynku i możliwości prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby.
2. ochrona środowiska naturalnego.
3. ochrona składników przyrody.
4. poprawa warunków bytowych członków stowarzyszenia.
5. integracja wielopokoleniowej rodziny.
6. tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnej.

 

Zakres działalności

Ochrona środowiska, integracja międzypokoleniowa

 

Zarząd działalności

Piotr Sadkowski - prezes
Ryszard Doniec - zastępca prezesa
Zdzisław Zakrzewski - sekretarz
Grażyna Lorek - skarbnik