Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Krynica Convention Bureau

Treść

KRS: 0000387664               REGON:  121814298

 

ul. Leśna 1
33-380 Krynica - Zdrój
e-mail: anna.jedrocha@symposium.pl

 

Cele statutowe

1. wspieranie rozwoju turystyki biznesowej do krynicy zdroju i regionu (konferencje, kongresy, targi, podróże motywacyjne firm, goście biznesowi indywidualni);
2. kreowanie i promocja pozytywnego wizerunku krynicy zdroju i regionu jako atrakcyjnej destynacji w obszarze turystyki biznesowej;
3. integracja środowisk turystyki biznesowej poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej i stowarzyszeniami związanymi z turystyką biznesową , jak również innymi organizacjami i przedsiębiorcami;
4. prowadzenie informacji o ofercie turystyki biznesowej krynicy zdroju i regionu;
5. stwarzanie warunków do powstawania, rozwoju i promocji produktów turystyki biznesowej w krynicy zdroju i regionie;
6. tworzenie forum nawiązywania kontaktów różnych grup zawodowych, które w ramach swej działalności organizują samodzielnie lub zlecają organizację spotkań, a szczególności organizatorów konferencji, kongresów, imprez motywacyjnych, hoteli i obiektów konferencyjnych w regionie, firm, instytucji, stowarzyszeń, gestorów specjalistycznego sprzętu konferencyjnego, agencji ewentowych;
7. koordynacja działań w zakresie planowania i realizacji dużych imprez naukowych i biznesowych w krynicy zdroju i regionie;
8. dążenie do zapewnienia wysokiej jakości produktów turystyki biznesowej w krynicy zdroju i regionie;
9. przygotowanie wieloletniego programu rozwoju i promocji turystyki biznesowej w krynicy zdroju i regionie;
10. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, szczególnie w zakresie turystyki biznesowej w krynicy zdroju i regionie;
11. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki biznesowej;
12. reprezentowanie interesów przedsiębiorców i innych osób zrzeszonych w stowarzyszeniu, w zakresie ich udziału w rozwijaniu usług konferencyjnych i kongresowych.

 

Zakres działalności

Turystyka