Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Mochnaczka Wyżna

Treść

KRS: 0000473066               REGON:  122942259          NIP: 7343521742

 

Mochnaczka Wyżna 9
33-383 Tylicz
tel: 604587498
e-mail: szczotka_a@wp.pl

 

Cele statutowe

1. zachowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi  we wszystkich możliwych formach,

2. produkcja żywności metodami ekologicznymi,

3. zachowanie i poprawa stanu środowiska naturalnego, promowanie zachowań proekologicznych,

4. stworzenie mieszkańcom wsi możliwości dodatkowego źródła dochodu,

5. poprawa jakości życia mieszkańców wsi,

6. poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,

7. promocja różnych form aktywności  sportowo – rekreacyjnej,

8. prowadzenie edukacji członków stowarzyszenia, turystów i konsumentów,

9. prowadzenie działalności filantropijnej,

10. działalność oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia, a także promocja zdrowia - wśród społeczności wiejskiej i lokalnej,

11. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie wsi wobec władzy samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji,

12. wspomaganie członków w działalności gospodarczej, kulturalnej i społecznej,

13. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych,

14. obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet - szczególnie wiejskich i ich rodzin,

15. inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet wiejskich,

16. prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi,

17. kształtowanie postaw obywatelskich, udział w życiu społecznym i gospodarczym gminy i regionu, 

18. współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

 

Zakres działalności

Edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, edukacja obywatelska i historyczna

 

Zarząd działalności

Anna Biłek – prezes

Małgorzata Gal-wiceprezes

Agnieszka Szczotka - członek zarządu

Bogumiła Kuruc – skarbnik

 

Najważniejsze osiągnięcia

1.Coroczny aktywny udział w Dożynkach Gminnych,

2.Organizacja wraz z Radą Sołecką Dożynek Gminnych 2016 w Mochnaczce Wyżnej, organizacja gminnych konkursów: potraw regionalnych i atrakcyjne stoisko podczas dożynek w Mochnaczce Wyżnej

3.Organizacja warsztatów rękodzieła: bibułkarstwo, dziewiarstwo, szycie strojów regionalnych, wyszywanie cekinami i koralikami,  wykonywanie ozdób świątecznych na Boże narodzenie i Wielkanoc, coroczny udział w parafialnym konkursie w Niedzielę Palmową, warsztaty organizowane zarówno dla gospodyń jak i dzieci w szkole i na świetlicy środowiskowej, powtarzane cyklicznie, dla mieszkańców Mochnaczki W. i innych wsi gminy Krynica.

4.Organizacja wraz z Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu seminarium na temat strojów i zwyczajów regionalnych w 2014 roku.

5.Coroczne spotkania wiejskie z okazji Dnia Kobiet

6. Organizacja I spotkania wspomnieniowego z najstarszymi mieszkańcami Mochnaczki W. na temat osiedleń  po „Akcji Wisła” w Szkole w Mochnaczce Wyżnej.

7.Organizacja wyjazdów dla mieszkańców w celu poznania działalności w innych gminach, wioskach.

8.Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi (Sylwester, wspólne kolędowanie, Dzień Kobiet).

9.Współpraca z organizacjami na terenie gminy Krynica-Zdrój i z terenu Małopolski.

 

Plany

1.Kontynuacja dotychczasowej działalności,

2.Założenie rustykalnego ogródka ziołowo-bylinowego (w miarę otrzymanych funduszy)

3.Udział w tworzeniu Ekomuzeum