Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczpospolitej Polskiej

Treść

KRS: 0000136278               REGON:   012037695         NIP: 123-08-79-373

 

ul. Czarny Potok 27/24
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 18 477 74 50
e-mail:  biuro@sgurp.pl
www.sgurp.pl

 

Cele statutowe

1. reprezentowanie, obrona i popieranie wspólnych interesów swoich członków wobec sejmu, senatu, władz państwowych, administracji rządowej i samorządowej, organów i instytucji europejskich oraz osób prawnych i fizycznych;
2. wszechstronny rozwój polskich uzdrowisk oraz miejscowości o walorach uzdrowiskowych;
3. wspieranie rozwoju działalności uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno-sportowej w gminach należących do stowarzyszenia;
4. dążenie do zapewnienia gminom uzdrowiskowym szczególnej opieki ze strony sejmu, senatu, rządu;
5. utrzymywanie stałego kontaktu z pokrewnymi instytucjami i zrzeszeniami w kraju i za granicą;
6. pielęgnowanie poczucia łączności i solidarności wśród członków stowarzyszenia;
7. prowadzenie wszelkich akcji zmierzających do rozwoju uzdrowisk polskich;
8. prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej polskich uzdrowisk;
9. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie objętym statutem;
10. podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki;
11. wspieranie działań na rzecz rozwoju uzdrowisk termalnych.

 

Zakres działalności

Rozwój lokalnyZarząd działalności

Jan Golba – prezes
Leszek Dzierżewicz – wiceprezes
Janusz Gromek - zastępca prezesa
Wojciech Farbaniec – członek
Jerzy Terlecki - członek