Przejdź do stopki

Stowarzyszenie "Równiacha"

Treść

KRS: 0000425182               REGON:  1226424

 

ul. Kazimierza Wielkiego 12
33-383 Tylicz
tel: 518-331-207
e-mail: rowniacha.biuro@gmail.com
www.rowniacha.strefa.pl

 

Cele statutowe

1. rozpowszechnianie zainteresowań muzycznych wśród dzieci i młodzieży na terenach wiejskich,
2. wyszukiwanie młodych talentów muzycznych ze szkół oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych na terenie wiejskim oraz ich promocja,
3. jak najszersza działalność na rzecz rozwoju utalentowanych dzieci,
4. współpraca z wydawnictwami,
5. rozwijanie, wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych,
6. przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznych wśród młodzieży poprzez zapewnienie jej alternatywnych form spędzania wolnego czasu ,
7. utrzymywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i współpraca z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu.

 

Zakres działalności

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

 

Zarząd działalności

Adrian Hybel – prezes
Agnieszka Bałuc – skarbnik
Krzysztof Sołtys - sekretarz