Przejdź do stopki

Stowarzyszenie "Piątka"

Treść

KRS: 0000578853               REGON: 362716123                           NIP: 734-35-34-733

 

ul. Źródlana 59
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 185349216
e-mail: przedszkolekrynica@gmail.com

 

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest wspieranie działań niepublicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi w krynicy-zdroju piątka", a także:
a) wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy przedszkolu;
b) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom przedszkola;
c) działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej przedszkola, dofinansowanie remontów i modernizacji, pomoc w zdobywaniu funduszy;
d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych, warsztatów twórczych, pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów, doposażenie warsztatów;
e) wspomaganie oraz dofinansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki oraz dzieci z niepełnosprawnością;
f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek;
g) aktywizację, integrację i zwiększanie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami oraz problemami przedszkola;
h) nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci;
i) zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi poprzez wspólną naukę i wychowanie;
j)współpraca i kontakty z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowo - wychowawczymi w tym szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego w celu kształtowania postaw tolerancji u dzieci i młodzieży;
k)podejmowanie działań dla zapewnienia dzieciom pełnosprawnym i niepełnosprawnym możliwości korzystania z profesjonalnej opieki różnych specjalistów również dla dzieci nie będących wychowankami niepublicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi piątka" w Krynicy-Zdroju

 

Zakres działalności

Edukacja, wychowanie, oświata

 

Zarząd działalności

Magdalena Kotlarz – prezes
Justyna Bukowska – wiceprezes
Paulina Sobolewska - skarbnik