Przejdź do stopki

Ochotnicza Straż Pożarna w Tyliczu

Treść

KRS: 0000032109               REGON:  492008836          NIP: 7342790782

 

Tylicz
33-383 Tylicz
tel: 18 471 11 89

 

Cele statutowe

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

 

Zakres działalności

Ratownictwo i ochrona ludności, bezpieczeństwo

 

Zarząd działalności

Arkadiusz Czop  - wiceprezes
Bartłomiej Gierszewski - wiceprezes
Ewelina Morczek - sekretarz
Krzysztof Kieblesz - skarbnik