Przejdź do stopki

Ochotnicza Straż Pożarna w Polanach

Treść

KRS: 0000054414               REGON:  49272661             NIP: 734-29-09-042

 

Polany 62
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 18 474 15 42

 

Cele statutowe

1. działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
2. rzecznictwo i reprezentowanie członków związku wobec organów administracji publicznej,
3. wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
4. współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
5. działanie na rzecz ochrony środowiska,
6. informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach,
7. rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
8. rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
9. organizowanie pożarniczego i obronnego wychowanie dzieci i młodzieży.

 

Zakres działalności

Ratownictwo i ochrona ludności, bezpieczeństwo

 

Zarząd działalności

Józef Zięba – prezes
Stanisław Harnik – wiceprezes
Adrian Obrzut – sekretarz
Kazimierz Kirc - skarbnik