Przejdź do stopki

Klub Sportowy Polany- Berest

Treść

KRS: Rejestr stowarzyszeń w powiece            REGON: 120421697          REGON:  7343223418

 

ul. Berest 26
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 512 134 846
e-mail:  heniakraw@wp.pl
facebook: Szkółka Piłkarska Polany-Berest

 

Cele statutowe


1. Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności ,zachowania zdrowia człowieka w tym w szczególności dzieci i młodzieży, oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie.

2. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe .

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych

4. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym.

5. Organizowanie  różnorodnych form współzawodnictwa sportowego .

6. Realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa ,oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

7. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru  i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.

9. Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego

 

Zakres działalności

Sport i rekreacja

 

Zarząd działalności


Henryka Krawczyk - prezes

Jan Jamrozowicz - wiceprezes

Józefa Broda - sekretarz

Joanna Dudczak - skarbnik

 

Najważniejsze osiągnięcia

Udział  zawodników w rozgrywkach ligowych OPZPN w Nowym Sączu.

Zapewnienie stałej formy aktywności fizycznej ok. 50 os. grupie dzieci poprzez  organizację treningów piłkarskich, zajęć taneczno- sportowych.

Organizowanie turniejów i festynów  sportowych dla mieszkańców okolicznych wsi.