Przejdź do stopki

Fundacja Sportowy Rozwój

Treść

KRS: 0000620997               REGON:  364612190          NIP: 7343543382

 

ul. Berest 146
33-380 Krynica - Zdrój

 

Cele statutowe

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
2) propagowanie sportu jako wartościowej formy spędzania czasu wolnego,
3) promowanie oraz wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo,
4) popularyzacja tzw. zdrowej rywalizacji oraz zasad fair play,
5) propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej,
6) wykształcanie nawyków do aktywności sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych,
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób przewlekle chorych,
8) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
9) działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania,
10) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) prowadzenie edukacji prozdrowotnej oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych,
12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Zakres działalności

Sport i rekreacja, edukacja i wychowanie

 

Zarząd działalności

Klaudiusz Skraba - prezes
Monika Skraba - wiceprezes