Przejdź do stopki

Fundacja Krynicka Przystań

Treść

KRS: 0000560043               REGON:  361643528          NIP: 7343532059

 

ul. Czarny Potok 10/1
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 795 541 701
e-mail:  krprzystan@poczta.fm
www.przedszkoleprzystan.pl
facebook: Niepubliczne Przedszkole Przystań w Krynicy-Zdroju

 

Cele statutowe

1.    niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z

niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i wykluczonym społecznie,

2.    prowadzenie działalności  w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

3.    prowadzenie działalności dobroczynnej

4.    prowadzenie działalności oświatowej

5.    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

6.    prowadzenie działalności kulturalnej i ochrony dóbr kultury

 

Zakres działalności

Edukacja i wychowanie, ochrona zdrowia, usługi socjalne i pomoc społeczna

 

Zarząd działalności

Krzysztof Kempski - prezes

Halina Albrzykowska - zastępca zarządu

Irena Kuzak - członek zarządu

 

Najważniejsze osiągnięcia

Utworzenie  Sali  Integracji  Sensorycznej, utworzenie  Sali Doświadczania Świata.

 

Plany

Otwarcie Ośrodka Integracji Sensorycznej.
Otwarcie  Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.