Przejdź do stopki

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Integracji Społecznej, Edukacyjnej i Kulturalnej

Treść

KRS: 0000386759               REGON:  121538310          NIP: 7343496317

ul. Jaworowa 19
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 602779544
e-mail: fundacjainicjatyw@wp.pl
fundacjainicjatyw.org

 

Cele statutowe

1. Inicjowanie, organizowanie, wspieranie oraz promowanie działań na rzecz integracji społecznej, edukacyjnej i kulturalnej społeczeństwa.
2. Wspieranie rozwoju regionalnego.
3. Działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
4. Działania mające na celu wyrównywanie szans grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz bezrobociem.
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, wspomagające integrację społeczną tych osób.

 

Zakres działalności

Rozwój regionu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Zarząd działalności

Dorota Gargula - prezes