Przejdź do stopki

Fundacja dla Wszystkich

Treść

KRS: 0000654724              REGON:  366195371        NIP: 7343545033

 

ul. Źródlana 14/21
33-380 Krynica - Zdrój
tel: 531 187 628
e-mail:  personizacja@poczta.fm
www.dla-wszystkich.pl
facebook: Fundacja dla Wszystkich

 

Cele statutowe

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

3. Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne, edukacyjne

4. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologiom społecznym,

5. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie walki z patologiami społecznymi.

6. Ochrona i promocja zdrowia,

7. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

9. Działalność charytatywna,

10. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.         

11. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji i wychowania.

12. Działalność na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania kultury.

13. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

14. Wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach.

15. Wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

16. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

17. Organizacja wydarzeń artystycznych wspierających cele fundacji.

18. Promocja i organizacja wolontariatu
 

Zakres działalności

Sport i rekreacja, edukacja i wychowanie, religia i światopogląd

 

Zarząd działalności

Damian Sobolewski - prezes
Tomasz Majchrzak - wiceprezes
Paweł Janik - sekretarz
Marcin Gurgul - skarbnik
Marek Czarnecki - członek
 

Najważniejsze osiągnięcia
 

Fundacja dla wszystkich powstała 29.12.2016 r. Do tego czasu grupa działała jako stowarzyszenie społeczno-kulturalne moderato oraz jako nieformalna grupa taneczna butterfly crew.

Osiągnięcia:

1. Zajęcia taneczne breakdance prowadzone w takich miejscowościach i placówkach jak: centrum kultury w Krynicy-Zdroju, MGOK Muszyna, MOK Nowy Sącz, Przedszkole „Piątka” w Krynicy – Zdroju, szkoła tańca kesel – bardejov

2. Organizacja wielu turniejów dla dzieci i młodzieży pod kątem tanecznym w tym m.in. Aranżacja międzynarodowego turnieju , „Górska Bitwa” w Krynicy-Zdroju

3. Organizowanie wielu wycieczek i obozów tanecznych dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą

4. Realizacja projektu profilaktycznego pod nazwą ,,breakfilaktyka”, który trafił już do wielu szkół w Polsce


Plany

1.Organizacja forum ewangelizacyjnego ,,godzina miłosierdzia” 10-11 czerwca 2017 r. w Krynicy - Zdroju

2. Pikniki dla wszystkich na krynickim deptaku w okresie wakacyjnym (dzieci, młodzież, dorośli), w tym zabawy, konkursy, grill, turniej breakdance i wiele innych atrakcji

3. Współorganizacja turnieju tanecznego pod nazwą ,,Górska Bitwa vol.4” 27.07.2017 r.

4. Realizacja projektu profilaktycznego ,,breakfilaktyka”, który jest skierowany do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

5. Organizacja wyjazdów, obozów i wycieczek dla dzieci i młodzieży z grupy butterfly crew na terenie polski oraz za granicę

6. Otwarcie świetlicy środowiskowej