Przejdź do stopki

Fundacja "BIEGOWY.GURU"

Treść

KRS: 0000602907               REGON: 363776908         NIP: 7343537335

ul. Czarny Potok 23/59
33-380 Krynica - Zdrój
facebook: biegowy.guru

Cele statutowe

1. krzewienie kultury fizycznej na terenie działania fundacji,
2. upowszechnianie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, sport i rekreację,
4. rozwój i popularyzacja sportu, rekreacji, kyultury i zdrowego trybu życia,
5. zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla działalności fundacji,
6. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
7. współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
8. współudział w konstruowaniu programu rozwoju sportu i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
9. zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywności sportowej wraz z ich zwierzętami.

Zakres działalności

Sport i rekreacja, edukacja i wychowanie

Zarząd działalności

Łukasz Klimek - prezes