Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1450.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 374/1

Pow. nieruchomości: 1060 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00006147/2

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Zamkowej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 374/1 o pow. 79 m2 z na poprawę zagospodarowania działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 159,90 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 1303

Pow. nieruchomości: 3166 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00021225/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Wspólnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1303 o pow. 249 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 60,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1908/9

Pow. nieruchomości: 9208 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014685/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Pułaskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1908/9 o pow. 18 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej cele handlowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 615,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)
Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 1002/2

Pow. nieruchomości: 8586 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Bulwary Dietla

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1002/2 o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na miejsce zbiórki dla pojazdu elektrycznego typu Melex
dzierżawa na okres od 01.05.2024 r. do 30.09.2024 r.

Opłaty: 1.230,00 zł miesięcznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 -go każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 1002/2

Pow. nieruchomości: 8586 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Bulwary Dietla

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1002/2 o pow. 2 m2 z przeznaczeniem na wykonywanie koncertów muzycznych
dzierżawa na okres od 01.05.2024 r. do 31.10.2024 r.

Opłaty: 369,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)
Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 999

Pow. nieruchomości: 1957 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00028356/0,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Nowotarskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 999 o pow. 4 m2 z przeznaczeniem na prezentację muzyki w wykonaniu kataryniarza oraz prezentację tańca marionetek
dzierżawa na okres od dnia 01.05.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.

Opłaty: 369,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 1922, 1921/2

Pow. nieruchomości: 11755 m2, 2887 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00024100/3, NS1M/00032440/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy al. Nowotarskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1922 i część działki ew. nr 1921/2 o łącznej pow. 200 m2 z przeznaczeniem na cele usługowe park rozrywki dla dzieci
dzierżawa na okres od dnia 01.05.2024 r. do dnia 31.08.2024 r.

Opłaty: 1.230,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 1422/1

Pow. nieruchomości: 2549 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018824/9,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Piłsudskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1422/1 o pow. 2 m2 z przeznaczeniem na wykonywanie koncertów muzycznych
dzierżawa na okres od 01.05.2024 r. do 30.09.2024 r.

Opłaty: 369,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.9.

Nr działki: 700

Pow. nieruchomości: 3700 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
działki ew. nr 700 o pow. 9 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej cele handlowe
dzierżawa na okres od 01.05.2024 r. do 31.08.2024 r.

Opłaty: 615,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.