Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1409.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 4/4

Pow. nieruchomości: 25922 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014117/2

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Słotwiny przy ul. Słotwińskiej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 4/4 o pow. 216 m2 z przeznaczeniem jako uzupełnienie działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 615,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 4/4

Pow. nieruchomości: 25955 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014117/2,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Słotwiny przy ul. Słotwińskiej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 4/4 o pow. 68 m2 z przeznaczeniem jako uzupełnienie działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 209,10 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 879/2, 931

Pow. nieruchomości: 17939 m2, 1816 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020490/5, NS1M/00005165/7

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 879/2 i część działki ew. nr 931 o łącznej pow. 110 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 60,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 879/2

Pow. nieruchomości: 17939 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020490/5,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 879/2 o pow. 644 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 879/2

Pow. nieruchomości: 17939 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020490/5,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 879/2 o pow. 360 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 701

Pow. nieruchomości: 4363 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004743/6,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 701 o pow. 500 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 1908/3, 2278/7, 2278/8, 2278/9

Pow. nieruchomości: 132 m2, 241 m2, 558 m2, 141 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014685/4, NS1M/000202933/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój Góra Parkowa

Opis nieruchomości i cel umowy:
działki ew. nr 1908/3, nr 2278/7, nr 2278/8, nr 2278/9 o łącznej pow. 1072 m2 z przeznaczeniem na cele przemysłowe odwierty wód leczniczych; nr 9, nr 18, nr Jan 13a, nr Jan 1
dzierżawa na okres od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.08.2025 r.
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 2.876,45 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 2166

Pow. nieruchomości: 2166 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Źródlana

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 2166 o pow. 190 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 60,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.9.

Nr działki: 1031/1

Pow. nieruchomości: 10418 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00007109/9,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1031/1 o pow. 56 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 123,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.10.

Nr działki: 1976

Pow. nieruchomości: 846 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014577/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 976 o pow. 324 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.11.

Nr działki: 239

Pow. nieruchomości: 4560 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013655/8

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Halnej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 239 o pow. 500 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.12.

Nr działki: 1527/1

Pow. nieruchomości: 855 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013340/7

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1527/1 o pow. 500 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 1 roku
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 90,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
bez zmian

Lp.13.

Nr działki: 153, 206/4

Pow. nieruchomości: 18300 m2, 68300 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00024580/1, NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 153 i cześć działki ew. nr 206/4 o łącznej pow. 10000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 500,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.14.

Nr działki: 572

Pow. nieruchomości: 28900 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013728/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 572 o pow. 22000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 1.100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.15.

Nr działki: 449/1, 151, 150/1

Pow. nieruchomości: 40600 m2, 700 m2, 3300 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00018834/2, NS1M/00024580/1

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 449/1, działkę ew. nr 150/1 i działkę ew. nr 151 o łącznej pow. 5000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 250,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.