Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1338.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 04 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

ZARZĄDZENIE Nr 1338.2023
BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 04 października 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 


Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 2140/1

Pow. nieruchomości: 1169 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00015096/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Graniczna

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2140/1 o pow. 15 m2 z przeznaczeniem pod lokalizację tymczasowego budynku gospodarczego na potrzeby składowania sprzętu rehabilitacyjnego
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 36,90 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat) 

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

 
Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 879/2

Pow. nieruchomości:  17939 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020490/5, 

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 879/2 o pow. 2000 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw 450 m2, oraz jako łąka 1550 m2
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy 

Opłaty:  157,50 zł rocznie
 
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 897/6

Pow. nieruchomości: 9594 m2, 

Nr księgi wieczystej: NS1M/00022425/3, 

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 897/6 o pow. 1000 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 100,00 zł rocznie 
 
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 1002/2

Pow. nieruchomości: 8586 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Bulwary Dietla i ul. Pułaskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1002/2 o pow. 9 m2 z przeznaczeniem na lokalizację trzech mobilnych punktów handlowych
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy 

Opłaty: 6.150,00 zł miesięcznie
 
Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 188/1

Pow. nieruchomości:  239 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00005147/5, 

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Piłsudskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 188/1 o pow. 103,50 m2 z przeznaczeniem jako teren niezbędny do korzystania dla budynku kwiaciarni
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy 

Opłaty: 984,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat) 

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry
Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 216

Pow. nieruchomości:  618 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00014117/2,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Słotwiny przy ul. Sądeckiej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 216 o pow. 80 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy 

Opłaty: 246,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat) 

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 1114/47

Pow. nieruchomości:  125 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020867/9, 

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1114/47 o pow. 125 m2 z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 246,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat) 

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 1114/24

Pow. nieruchomości:  756 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020867/9, 

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
działka ew. nr 1114/24 o pow. 478 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw 458 m2 oraz cele składowe 20 m2
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 80,00 zł rocznie uprawa warzyw 
73,80 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat) cele składowe  
 
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry
Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry


Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.9.

Nr działki: 96/8

Pow. nieruchomości:  1857 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013691/2, 

Położenie nieruchomości: obręb Muszynka

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 96/8 o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na posadowienie szafy wraz z towarzyszącą infrastrukturą
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy 

Opłaty: 123,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat) 

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.10.

Nr działki: 1202/18

Pow. nieruchomości: 84400 m2, 

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013486/2, 

Położenie nieruchomości: obręb Tylicz

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1202/18 o pow. 10000 m2 z przeznaczeniem pod uprawy rolne
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 500,00 zł rocznie 
 
Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat: 
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.