Przejdź do stopki

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego

Treść

IiM.6845M.195.2023                                     

Krynica-Zdrój, 25.09.2023 r

 

 

 

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju, działając na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213). informuje, że w dniu 25.09.2023 r.  o godz. 1000 w Urzędzie Miejski w Krynicy-Zdroju  przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej przeznaczonej   na lokalizacje płatnych miejsc parkingowych,  położonej w Krynicy-Zdroju.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego było oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, oznaczonej nr ew.nr 1912 zapisanej w KW NS1M/00014685/4.

 

Na wydzierżawienie ww. działki:

1. Do przetargu dopuszczono – 4 oferentów.

2. Czynsz wywoławczy wynosił -  3.000,00 zł. netto (plus 23 % podatek VAT  w wysokości 690,00 zł) razem 3.690,00 zł brutto miesięcznie. 

3. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła – 7.100,00 zł netto (plus 23% podatek VAT 1.633,00 zł ) razem 8.733,00 zł miesięcznie.