Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE Nr 1294.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy grunty wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju przy ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ
Lp. 1.

Nr działki: 1634/10, 1635/2, 1636, 1114/32

Pow. nieruchomości: 389 m2, 278 m2, 672 m2, 253 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020930/2, NS1M/00028347/4, NS1M/00027244/5, NS1M/00020867/9

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
części działek ew. nr 1634/10, 1635/2, 1636, 1114/32 o łącznej pow. 272 m2 z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki własnej
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 738,00 zł rocznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.2.

Nr działki: 1142/1

Pow. nieruchomości: 582 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013924/5,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1142/1 o pow. 16 m2 z przeznaczeniem na cele składowe ( 2-komórki)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 39,36 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.3.

Nr działki: 1142/1

Pow. nieruchomości: 582 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00013924/5,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Kraszewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1142/1 o pow. 8 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (komórka)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 19,68 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.4.

Nr działki: 960

Pow. nieruchomości: 1456 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00015964/1,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Wieś przy ul. Źródlanej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 960 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.5.

Nr działki: 2114

Pow. nieruchomości: 960 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/000020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Granicznej

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2114 o pow. 6 m2 z przeznaczeniem na cele składowe (przechowywanie kontenerów na śmieci)
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 24,60 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry
Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.6.

Nr działki: 701

Pow. nieruchomości: 4363 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00004743/6,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Kościuszki

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 701 o pow. 600 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.7.

Nr działki: 1416

Pow. nieruchomości: 10961 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Piłsudskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1416 o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzielności gospodarczej cele handlowe
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 1.845,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.8.

Nr działki: 1389/7

Pow. nieruchomości: 3229 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00025919/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Świdzińskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1389/7 o pow. 20 m2 z przeznaczeniem pod garaż typu „blaszak”
dzierżawa na okres 3 lat
kontynuacja poprzedniej dzierżawy

Opłaty: 86,10 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 15 każdego miesiąca z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.9.

Nr działki: 1796

Pow. nieruchomości: 3591 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Zieleniewskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 1796 o pow. 950 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.10.

Nr działki: 2338/1

Pow. nieruchomości: 1835 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00027494/2,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Andersa

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2338/1 o pow. 200 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 100,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.11.

Nr działki: 2346

Pow. nieruchomości: 261 m2,

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4,

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Pułaskiego

Opis nieruchomości i cel umowy:
część działki ew. nr 2346 o pow. 80 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw
dzierżawa na okres 3 lat

Opłaty: 50,00 zł rocznie

Termin wnoszenia opłat: do dnia 1 marca każdego roku z góry

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Lp.12.

Nr działki: 2312, 2313, 2314. 2286

Pow. nieruchomości: 2000 m2, 134 m2, 1035 m2, 1040 m2

Nr księgi wieczystej: NS1M/00020293/4, NS1M/00020293/4, NS1M/00005356/3, NS1M/00004643/5

Położenie nieruchomości: obręb Krynica Zdrój przy ul. Andersa

Opis nieruchomości i cel umowy:
części działek ew. nr 2312, nr 2313, nr 2314, nr 2286 o łącznej pow. 378 m2 z przeznaczeniem na poprawę funkcjonalności działki własnej
dzierżawa na okres 1 roku

Opłaty: 1.230,00 zł miesięcznie (kwota zawiera 23% vat)

Termin wnoszenia opłat: do dnia 30.11.2023 r. za cały okres dzierżawy

Warunki zmiany wysokości opłat:
corocznej waloryzacji według wskaźnika inflacji stosowanego do celów waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy na dzień 1 stycznia każdego roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899) wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia wywieszenia.