Przejdź do stopki

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29 grudnia 2022 roku.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego  przeprowadzonego w dniu 29 grudnia 2022 roku.

Treść

Burmistrz Krynicy-Zdroju, działając na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) informuje, że w dniu 29.12.2022r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości lokalowej tj. lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 82,36 m², stanowiącej własność Gminy Krynicy-Zdroju położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. J.I. Kraszewskiego 64 w Krynicy-Zdroju, na działce ew. nr 929, obręb Krynica-Zdrój o pow. 0,1096 ha, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00005992/3. Księga wieczysta nieruchomości lokalowej – NS1M/00032852/8.

 

Cena wywoławcza lokalu wynosiła 335 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), wadium wynosiło 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

W wyniku przetargu nie osiągnięto ceny wywoławczej.

Liczna osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Nikt nie został nabywcą nieruchomości.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zakończony został wynikiem negatywnym