Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2022 ROKU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2022 ROKU

Treść

IiM.GL.7125.5.2022

Krynica-Zdrój 24.11.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 16 LISTOPADA 2022 ROKU.

Burmistrz Krynicy-Zdroju, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.

1. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości obejmującej lokal użytkowy nr C
o pow. 23,87 m², położony w budynku przy ul. Kraszewskiego 5 w Krynicy-Zdroju, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej budynku i w prawie współwłasności gruntu w 1,50 % (udział ułamkowy 150/10000) części działki ew. nr 1945 o pow. 0.0559 ha obj. KW NS1M/00015816/9.

2. W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. do dnia 10 listopada 2022 r., wadium zostało wpłacone.

3. Cena wywoławcza lokalu wynosiła: 90.000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny nieruchomości doliczono podatek VAT w wysokości 23% tj. razem cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 110.700,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Wadium wynosiło: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

4. Liczba wpłaconego wadium: 3

5. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 3

6. Liczba osób uczestniczących w przetargu: 4

7. Liczba osób, które wpłaciły wadium i nie stawiły się w dniu przetargu: 1

8. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

9. Dla ww. nieruchomości przetarg został przeprowadzony. Najwyższa osiągnięta w wyniku przetargu cena wynosi: 112.700,00 zł brutto (słownie: sto dwanaście tysięcy siedemset złotych 00/100).

10. Nabywcą lokalu użytkowego został: HONER Górka Leszek, Górka Sławomir Spółka Jawna, ul. Klasztorna 45, 33-300 Nowy Sącz, NIP:7343078465.

11. Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, zamieszczeniu w BIP oraz na stronie internetowej tut. Urzędu w okresie od 24.11.2022 r. do 01.12.2022 r.