Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU  ustnego nieograniczonego przeprowadzonego  w dniu 3 listopada 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Treść

Krynica-Zdrój dnia 14.11.2022 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego

w dniu 3 listopada 2022 r.

w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

 

 

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że w dniu 3 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 1276/1 o pow. 0,4600 ha, położonej w obrębie 0008 Tylicz, gm. Krynica-Zdrój, obj. księgą wieczystą NS1M/00013728/1.

W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. w dniu 28.10.2022 r. wadium zostało wpłacone na ww. działkę przez 2 osoby, które spełniły wymogi określone w ogłoszeniu i zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza działki wynosiła 442 000,00 zł. brutto.

Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 446 500,00 zł. brutto.

4.  Nabywcą działki zostali Państwo Maria i Kazimierz Smoleń.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w okresie od 14.11.2022 r. do 21.11.2022 r.