Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Unieważnienie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1C położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 17 w Krynicy-Zdroju.

Unieważnienie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1C położonego  w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 17 w Krynicy-Zdroju.

Treść

BURMISTRZ KRYNICY-ZDROJU

OGŁASZA

unieważnienie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1C położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 17 w Krynicy-Zdroju.

Na podstawie  art. 58 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1360) w związku z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. Dz. U. 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 19 lipca 2022 r. godz. 10.00 na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1C położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 17 w Krynicy-Zdroju na działce ewid. Nr 284 i Nr 286 o powierzchni 0,2480 ha, obj. Księgą wieczystą
KW NS1M/00004515/9 i KW NS1M/00004625/3 z następujących przyczyn:

Po rozstrzygnięciu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1C położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonej 17 w Krynicy-Zdroju, w toku przygotowywania dokumentacji w celu podpisania umowy notarialnej, stwierdzono konieczność uzyskania zgody na podział lokalu nr 1 należącego do Gminy, od właściciela lokalu Nr 2 ( w trybie określonym w art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali; tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048). Ustalono, że osoba, która figuruje jako właściciel lokalu Nr 2 nie żyje, a spadkobiercy właściciela nie zostali ujawnieni.

Ponieważ nie jest możliwe zawarcie umowy bez zgody, o której mowa w art. 22 cyt. ustawy, unieważnia się przetarg i odmawia uczestnikowi, który wygrał przetarg zawarcia umowy sprzedaży.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynic-Zdroju, a także zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju pod adresem https://krynica-zdroj.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju.