Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 sierpnia 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Treść

Krynica-Zdrój dnia 17.08.2022 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
ustnego nieograniczonego przeprowadzonego
w dniu 9 sierpnia 2022 r.
w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

 

  1. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że w dniu 9 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 2188/2 o pow. 0,1165 ha, położonej w obrębie 0001 Krynica Zdrój, obj. księgą wieczystą NS1M/00020293/4.
  2. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. w dniu 05.08.2022 r. wadium zostało wpłacone na ww. działkę przez 4 osoby, które spełniły wymogi określone w ogłoszeniu i zostały dopuszczone do przetargu.
  3. Cena wywoławcza działki wyniosła 304 000,00 zł. brutto.

Cena osiągnięta w przetargu wynosi 455 000,00 zł. brutto.

       4. Nabywcą działki została Pani Ewa Kocian.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w okresie od 17.08.2022 r. do 24.08.2022 r.