Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU  ustnego nieograniczonego przeprowadzonego  w dniu 22 czerwca 2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Treść

Krynica-Zdrój dnia 30.06.2022 r.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego nieograniczonego przeprowadzonego

w dniu 22 czerwca 2022 r.

w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

 

 

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) informuję, że w dniu 22 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 202/68 o pow. 0,1071 ha, położonej w obrębie Mochnaczka Wyżna, gm. Krynica-Zdrój, obj. księgą wieczystą NS1M/00009631/3.

W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. w dniu 15.06.2022 r. wadium zostało wpłacone na ww. działkę przez 3 osoby, które spełniły wymogi określone w ogłoszeniu i zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza działki wyniosła 89.000,00 zł. brutto.

Cena osiągnięta w przetargu wynosi 119.000,00 zł. brutto.

Nabywcą działki zostali Państwo Kinga i Cezary Gago.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w okresie od 30 czerwca 2022 r. do 6 lipca 2022 r.