Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Treść

  1. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) informuję, że w dniu 25 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 202/83 o pow. 0,1876 ha, położonej w obrębie Mochnaczka Wyżna, gmina Krynica-Zdrój, obj. księgą wieczystą NS1M/00009631/3.
  2. W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. 19.11.2021 r. wadium zostało wpłacone na ww. działkę przez 3 osoby, które spełniły wymogi określone w ogłoszeniu i zostały dopuszczone do przetargu.
  3. Cena wywoławcza działki wyniosła 130.000,00 zł. brutto

Cena osiągnięta w przetargu wynosi 168.200,00 zł. brutto

  1. Nabywcą działki zostali Państwo Agnieszka i Piotr Kaleta.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju w okresie od 3 grudnia 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

 

Przewodniczący Komisji

Leszek Zygmunt