Informujemy, że w w dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski będzie czynny do godziny 13:00

Przejdź do stopki

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Treść

Krynica-Zdrój dnia 06.09.2021r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego ograniczonego przeprowadzonego

w dniu 26 sierpnia 2021 r.

w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

  1. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) informuję, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju został przeprowadzony przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki ewid. nr 407 o pow. 0,0234 ha, położonej w obrębie Krynica Wieś, obj. księgą wieczystą NS1M/00027478/4.
  2. W wyznaczonym w ogłoszeniu dniu tj. 23.08.2021 r. wadium zostało wpłacone na ww. działkę przez 2 osoby, które spełniły wymogi określone w ogłoszeniu i zostały dopuszczone do przetargu.
  3. Cena wywoławcza działki wyniosła 51.000,00 zł. brutto

Cena osiągnięta w przetargu wynosi 51.600,00 zł. brutto

  1. Nabywcą działki zostali Pani Maria Niemiec i Pan Marcin Żychowski, którzy nabyli ww. nieruchomość na współwłasność po ½ części.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju w okresie od 6 września 2021 r. do 12 września 2021 r.