Przejdź do stopki

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ PIORUNKI W DNIU 14 lipca 2024 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ PIORUNKI  W DNIU 14 lipca 2024 r.

Treść

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 12 Statutu Sołectwa Piorunka stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr LXII.355.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Krynicy-Zdroju oraz Zarządzenia Nr 28.2024 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 5 czerwca 2024 roku, w sprawie zwołania wyborczych zebrań wiejskich – zwołuję

 

ZEBRANIE WIEJSKIE
DLA WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ PIORUNKI

W DNIU 14 lipca 2024 r.
GODZINA  11:00

w Wiejskim Domu Kultury w Piorunce

 

Jeżeli we wskazanym wyżej terminie nie weźmie udziału w zebraniu co najmniej 1/5 mieszkańców, wybory przeprowadzi się w dniu  14 lipca 2024 r. o godzinie 11.15

 

Uwaga! Uprzejmie prosi się Szanownych Mieszkańców o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, ponieważ przed wydaniem karty  do głosowania, wyborca ma obowiązek okazania komisji dowodu potwierdzającego tożsamość.

 

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju

                  Piotr Ryba