Przejdź do stopki

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ CZYRNEJ W DNIU 14 lipca 2024 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ CZYRNEJ  W DNIU 14 lipca 2024 r.

Treść

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 12 Statutu Sołectwa Czyrna stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr LXII.355.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Krynicy-Zdroju oraz Zarządzenia Nr 28.2024 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 5 czerwca 2024 roku, w sprawie zwołania wyborczych zebrań wiejskich – zwołuję

 

ZEBRANIE WIEJSKIE
 

DLA WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ CZYRNEJ

W DNIU 14 lipca 2024 r.
GODZINA  14:00

w Domu Polsko-Słowackim w Czyrnej

 

Jeżeli we wskazanym wyżej terminie nie weźmie udziału w zebraniu co najmniej 1/5 mieszkańców, wybory przeprowadzi się w dniu  14 lipca 2024 r. o godzinie 14:15

 

Uwaga! Uprzejmie prosi się Szanownych Mieszkańców o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (dokumentu ze zdjęciem), ponieważ przed wydaniem karty  do głosowania, wyborca ma obowiązek okazania komisji dowodu potwierdzającego tożsamość.

 

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju

Piotr Ryba