Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Muszynki

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla  wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Muszynki

Treść

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 12 Statutu Sołectwa Muszynka stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały Nr LXII.355.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw Gminy Krynicy-Zdroju oraz Zarządzenia Nr 28.2024 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 5 czerwca 2024 roku, w sprawie zwołania wyborczych zebrań wiejskich – zwołuję 

ZEBRANIE WIEJSKIE

DLA WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ MUSZYNKI
W DNIU 16 czerwca 2024 
O GODZINIE  10:45
w Wiejskim Domu Ludowym w Muszynce

Jeżeli we wskazanym wyżej terminie nie weźmie udziału w zebraniu co najmniej 1/5 mieszkańców, wybory przeprowadzi się w dniu 16 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00

Uwaga! Uprzejmie prosi się Szanownych Mieszkańców o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (dokumentu ze zdjęciem), ponieważ przed wydaniem karty  do głosowania, wyborca ma obowiązek okazania komisji dowodu potwierdzającego tożsamość.


Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba

 

HARMONOGRAM Wyborczych Zebrań Wiejskich w Gminie Krynicy-Zdroju 2024 r.