Przejdź do stopki

Oferta dla wolontariuszy w projekcie „WOW na dobry Start”

Oferta dla wolontariuszy w projekcie „WOW na dobry Start”

Treść

Projekt „WOW na dobry Start” został dofinansowany w otwartym konkursie ofert pn. „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO - WOW w NGO!" ogłoszonym przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

Głównym celem wieloletniego programu „WOW w NGO!” jest wzmocnienie organizacji pozarządowych w  zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem.

 

W ramach projektu Stowarzyszenie PROACTIVE realizuje m.in. :

 • Minigranty dla wolontariuszy - minigranty są przeznaczone dla wolontariuszy współpracujących z organizacją na realizację autorskich projektów wolontariackich, które posłużą realizacji misji organizacji i wsparciu społeczności z którymi organizacja współpracuje;
 • Wizyty studyjne do innych NGO - celem wizyt studyjnych jest zapoznanie uczestników z metodami organizacji wolontariatu i współpracy z wolontariuszami, wymiany doświadczeń;
 • Szkolenia dla wolontariuszy - wolontariat w pierwszych krokach – szkolenia dotyczące praw i obowiązków wolontariusza oraz odkrywania własnego potencjału do działań społecznych;
 • Promocję SOW - Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW) aplikacji wspierającej pracę koordynatora wolontariatu.  SOW pełni dwie funkcje: wspomagającą i monitorującą. Ułatwia koordynatorowi zarządzanie wolontariatem w organizacji m.in. poprzez publikowanie ofert wolontariatu i prowadzenie tą drogą rekrutacji oraz ewidencjonowanie godzin pracy wolontariuszy.

 

Chętnych do działania zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami na temat działalności Stowarzyszenia PROACTIVE oraz zasadach współpracy w ramach wolontariatu.

Propozycja współpracy w ramach wolontariatu skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zarówno wolontariatem bezpośrednim jaki i e-wolontariatem. Wolontariusze podpisują ze Stowarzyszeniem  umowę wolontariacką, w której określa się m.in. czas trwania współpracy i  rodzaj świadczonej pracy.

 

Zakres zadań wykonywanych przez wolontariuszy obejmuje w szczególności:

 • udział w realizacji projektów adresowanych do społeczności lokalnych, w tym w procesie rekrutacji, promocji, realizacji działań;
 • wsparcie przy tworzeniu oferty wsparcia dla osób w wieku emerytalnym, w tym prowadzenie spotkań, warsztatów aktywizujących, bezpiecznego poruszania w cyberprzestrzeni itp.
 • nawiązywanie współpracy z podmiotami/instytucjami z terenu Gminy;
 • inicjowanie pomysłów na działania wedle rozeznanych problemów i potrzeb;
 • realizację minigrantów w tym; nauka specyfiki realizowania projektów, planowania działań/kosztów/rezultatów/dokumentowanie działań
 • udział w planowaniu i organizacji wizyt studyjnych ;
 • wsparcie w pozyskaniu wolontariuszy (młodzieży) do wsparcia organizacji senioralnych w Gminie.
 • promocję Stowarzyszenia podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie i instytucje z którymi Stowarzyszenie współpracuje;
 • przygotowywanie konkursów promocyjnych dla mieszkańców i turystów;
 • pomoc w wyszukiwaniu dofinansowań na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i innych NGO;
 • pomoc w prowadzeniu dokumentacji Stowarzyszenia.

 

Co organizacja oferuje Wolontariuszowi?

Nabór prowadzony na bieżąco. Oferujemy współpracę w ramach projektu WOW- Wspierania Obsługi Wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności przy współfinansowaniu NIW-CRSO oraz innych projektów. Co oferujemy w zamian?

 • podpisanie umowy wolontariackiej na min. 3 miesiące
 • zaświadczenie o odbytym wolontariacie
 • doświadczenie w realizacji projektów społecznych
 • Kartę Wolontariusza- forma podziękowania wszystkim Członkom Korpusu Solidarności za ich zaangażowanie w działania społeczne oraz przykład jaki dają innym. Dzięki Karcie wolontariusze i mogą korzystać z oferty szczególnych uprawnień przygotowanych przez Partnerów Karty Wolontariusza.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem: email: biuro@stowarzyszenieproactive.pl, tel. 531789964.

 

 

„Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030”.

 

Więcej o Korpusie Solidarności https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl