Przejdź do stopki

Przypomnienie o terminie składania oświadczenia dotyczącego posiadania i użytkowania sprzętu komputerowego

Przypomnienie o terminie składania oświadczenia dotyczącego posiadania i użytkowania sprzętu komputerowego

Treść

SZANOWNI BENEFICJENCI PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Przypominamy, że zgodnie z Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, stanowiącą załącznik do podpisanych Umów, zobowiązani są Państwo do składania Oświadczenia dotyczącego posiadania i użytkowania sprzętu komputerowego.

Oświadczenia proszę złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju w terminach:

  1. 01.04.2024 r. – 30.04.2024 r.
  2. 01.04.2025 r. – 30.04.2025 r.

Wzór Oświadczenia znajduje się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,2228483,zarzadzenie-nr-11412023-burmistrza-gminy-krynicy-zdroju-z-dnia-27-stycznia-2023-r-w-sprawie-wdrozeni.html

Projekt grantowy pn. Cyfrowa Gmina - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.