Przejdź do stopki

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej

Treść

WSO.524.1.2024                                                                                                             Krynica-Zdrój, 22.04.2024

 

 

OGŁOSZENIE

W sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w miejscowości Berest”

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,2433619,zarzadzenie-nr-14542024-burmistrza-krynicy-zdroj-u-z-dnia-28-marca-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-otwar.html

Termin składania kandydatur upływa 25 kwietnia 2024r.

Propozycje kandydatur należy złożyć w wersji elektronicznej na adres mailowy: achabior@umkrynica.pl

Przewidywany termin pierwszego spotkania komisji konkursowej 26 kwietnia 2024r godz. 9.00 Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Krynicy – Zdroju ul. Kraszewskiego 7.