Przejdź do stopki

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

Szanowni Państwo,

informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale KONSULTACJE SPOŁECZNE/PROGRAMY I PROJEKTY oraz na stronie internetowej www.malopolska.pl w dziale DLA MIESZKAŃCA/KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. poprzez formularz, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

Ponadto projekty dokumentów są wyłożone do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, Dziennik Podawczy, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

W ramach konsultacji społecznych, w dniu 23 kwietnia 2024 r. (tj. wtorek) o godz. 13.00 w Hotelu Polonez (sala lustrzana) przy ul. Reymonta 15 w Krakowie, odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych.

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Józef Gawron

Kraków, 02.04.2024
znak sprawy: SR-V.7013.2.35.2024