Przejdź do stopki

Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne

Treść

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż do godz.
13:00 dnia 02.04.2024 W obszarach występowania prognozowanych intensywnych
opadów deszczu, w tym także o charakterze burzowym, na rzekach spodziewane są wzrosty
poziomu wody, miejscami gwałtowne. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach
zurbanizowanych punktowo mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, na ogół
krótkotrwałe.
Prawdopodobieństwo: 75 %
Stopień zagrożenia: 1 stopień (w skali 3-stopniowej).