Przejdź do stopki

Materiały dla członków obwodowych komisji wyborczych

Materiały dla członków obwodowych komisji wyborczych

Treść

Materiały dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

Kodeks Wyborczy - pobierz plik w formacie pdf 

Prezentacja ze szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik w formacie pdf 

Regulamin terenowych oraz obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik w formacie pdf 

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych - pobierz plik w formacie pdf 

Wszystkie materiały i akty prawne związane z organizacją wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju i dostępne są pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,m,427715,2024.html