Przejdź do stopki

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Treść

Drodzy Mieszkańcy!

Realizując zapisy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym zasadach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” polegającym na omówieniu obowiązujących przepisów oraz zasadach przyznawania dotacji oraz ich wysokości.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych a jego celem jest przede wszystkim  poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację.

Spotkanie informacyjne zaplanowane jest na dzień 22 marca 2024 r. o godz. 15.30 w sali Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ul. Kraszewskiego 37, piętro 1.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu – a finalnie do skorzystania z oferowanego dofinansowania, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.