Przejdź do stopki

Trwa nabór do nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury

Trwa nabór do nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury

Treść

Aż 200 tys. zł to łączna pula środków, które Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w 2024 r. na cztery nagrody za działalność kulturalną, prowadzoną w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, etnografii oraz zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce, a także historii i pamięci o dziedzictwie regionu.

Do 15 lutego 2024 r. trwa nabór wniosków do czterech nagród:

  1. Małopolskiej Nagrody Twórczości,
  2. Nagrody Województwa Małopolskiego „Pamięć i Tożsamość”,
  3. Nagrody Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturalnej w Małopolsce,
  4. Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

 O prestiżowe wyróżnienia Województwa mogą się ubiegać pasjonaci dziedzictwa regionalnego, animatorzy folkloru i tradycji, twórcy regionalni i artyści działający w obszarach  muzyki, sztuki, literatury i multimediów oraz patrioci i edukatorzy historii regionalnej.

Więcej informacji oraz regulaminy i karty zgłoszeń na stronie: www.malopolska.pl/nagrodykultura