Przejdź do stopki

Informacja o możliwości uczestnictwa w projekcie parasolowym realizowanym przez gminę Krynica-Zdrój w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

Informacja o możliwości uczestnictwa w projekcie parasolowym realizowanym przez gminę Krynica-Zdrój w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne

Treść

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości uczestnictwa w projekcie parasolowym realizowanym przez gminę Krynica-Zdrój w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie ok.  70% kwoty inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać  na:

  1. zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  3. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  4. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 18 472 55 36 lub 606 888 637 oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 1.


Pliki do pobrania:

Ankieta informacyjna [docx 33 KB]