Przejdź do stopki

Rozstrzygnięcie konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2024

Rozstrzygnięcie konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2024

Treść

Zarządzenie Nr 1410.2024

Burmistrza Krynicy-Zdroju

z dnia 9 stycznia 2024 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2024.

Na podstawie art. 26 i art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz  art. 27 i 28  Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) w związku z § 12 Uchwały Nr XLII.299.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju oraz kontroli ich wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr XLIII.313.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2017 r., zarządzam co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ramach konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku 2024, zatwierdzam wyniki postępowania konkursowego wraz z wysokością przyznanych dotacji w ramach zadań.

§ 2

1.Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonych dotacji zawiera załącznik  nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1410.2024

Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 9 stycznia 2024 r.

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju w ramach  projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Krynicy-Zdroju w roku  2024.

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej/
Nazwa zadania

Kwota

dotacji

1

UKS ARCUS

I ty możesz zostać mistrzem

18.000,00 zł

2

UKS DWÓJKA

Sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Krynica-Zdrój w roku 2024

21.000,00 zł

3

UKS GLADIATOR

Szkolenie krynickiej sekcji pływackiej klubu UKS Gladiator

10.000,00 zł

4

KS POLANY-BEREST

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez

prowadzenie zajęć sportowych

32.000,00 zł

5

MUKS MINERALNI

Wygraj wiedzę i spełniaj sportowe marzenia

62.000,00 zł

6

UKS „KORONA BESKIDU” TYLICZ

Upowszechnianie piłki nożnej poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach sportowych

32.000,00 zł

7

UKS KTH KRYNICA-ZDRÓJ

Rozwijamy Młode Talenty: Szkolenie w Hokeju i Saneczkarstwie dla

dzieci i młodzieży

335.000,00 zł

8

KLUB ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO BIELLMANN

Szkolenie z łyżwiarstwa figurowego

20.000,00 zł

 

 

530.000,00 zł