Przejdź do stopki

Dzień Czystego Powietrza

Dzień Czystego Powietrza

Treść

14 listopada obchodzimy Dzień Czystego Powietrza. To czas, kiedy możemy sobie zadać pytanie, czego dokonać, aby poprzez drobne i zwyczajne uczynki, wychodząc na zimowy, wieczorny spacer móc oddychać świeżym powietrzem. Co możemy zrobić w naszym lokalnym otoczeniu, by żyło się zdrowiej?

Efekty i statystyki programu Czyste Powietrze pokazują, że wiele zależy od nas, od zmian w naszym gospodarstwie domowym, w naszej miejscowości, w naszym powiecie. Kiedy modyfikacje na szczeblu lokalnym się mnożą, przynoszą przeobrażenia na globalną skalę.  

Czyste Powietrze to ogólnopolski program, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Strategia programu polega na wymianie nieefektywnych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 to największa proekologiczna inicjatywa w Polsce. 

Dlaczego mieszkańcy Małopolski powinni korzystać z programu Czyste Powietrze?

Program jest idealnym rozwiązaniem dla osób remontujących dom i poszukujących nowoczesnych rozwiązań w prowadzeniu swojego gospodarstwa domowego. W jego ramach realizowane są m.in. takie przedsięwzięcia jak demontaż oraz zakup nowego efektywnego źródła ciepła, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych), ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (refundowany jest również koszt demontażu). Zakup oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku jej wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych. 

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku z wyodrębnioną księgą wieczystą), o dochodzie rocznym (suma dochodów z różnych źródeł) Wnioskodawcy nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.  

Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w swoim domu, oprócz poprawy komfortu życia, wpłynie na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie - oszczędności w budżecie domowym.

Poza korzyściami osobistymi program Czyste Powietrze przyczynia się do ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji, co w konsekwencji wpływa na zdrowie polskiego społeczeństwa, szczególnie ma to znaczenie w przypadku osób z chorobami dróg oddechowych.  

Poprzez dostępność Ekodoradców w gminach, a także dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze pracującej przy programie, osoby składające wnioski mogą liczyć na profesjonalną obsługę i sprawny proces załatwiania formalności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie. Obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie współpracuje w ramach wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze aż ze 181 gminami z województwa małopolskiego.

Sukces programu Czyste Powietrze w Małopolsce

Działania w ramach programu Czyste Powietrze są finansowane m.in. ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez pośrednictwo Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W województwie małopolskim program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
i popularnością. Wyniki satysfakcjonują i pokazują, że coraz więcej Małopolan korzysta z benefitów programu. 

W krakowskim Funduszu Beneficjenci składają głównie wnioski na wymianę źródeł ciepła, montaż kotłów gazowych i pomp ciepła. Dodatkowo na zadania związane
z termomodernizacją, czyli ociepleniem budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto w ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania dofinansowaniami na panele fotowoltaiczne.

Zgodnie z obecną wersją programu Beneficjenci  Czystego Powietrza mogą korzystać aż z trzech poziomów dofinansowania, przy czym im niższe są dochody, tym wyższa dotacja. 135 tys. zł dotacji obowiązuje przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 1090 lub 1526 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych) oraz dla tych, którzy mają ustalone prawo do jednej z czterech form zasiłku. Kolejny próg dochodowy, przy wsparciu do 99 tys. zł,  wynosi odpowiednio: 1894 lub 2651 zł, zaś 66 tys. zł mogą otrzymać wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Maksymalnie 1,2 tys. zł – można uzyskać na wykonanie audytu energetycznego.

Źródło Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie