Przejdź do stopki

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o możliwości zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej dot. "Prowadzenia placówki "Pełna moc - placówka opieki i aktywizacji osob niesamodzielnych" w miejscowości Berest"

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o możliwości zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej dot.

Treść

Ogłoszenie

 

 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Prowadzenie placówki "Pełna moc - placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych" w miejscowości Berest" zapraszam organizacje pozarządowe do wskazania kandydatów do pracy w komisji konkursowej celem oceny złożonych ofert.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,2330372,zarzadzenie-nr-12802023-burmistrza-krynicy-zdroju-z-dnia-7-wrzesnia-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwa.html 

Termin składania kandydatur upływa 25 września 2023 r.

Propozycje kandydatur należy złożyć w wersji elektronicznej na adres mailowy achabior@umkrynica.pl 

Przewidywany termin pierwszego spotkania komisji konkursowej - 29 września 2023 r. o godz. 9:00 sala ślubów Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7